Make your own free website on Tripod.com
Phrygian Mode

Formula bagi mode Phrygian adalah:

 
1/2 1  1  1 1/2 1  1 
 H  W  W  W  H  W  W 

Contohnya, scale F Phrygian:

F   F#   G#   A#   C   C#   D#   F
 {1/2} { 1 } { 1 } { 1 } {1/2} { 1 } { 1 }

*Petunjuk:{  1  } adalah nilai dari not di sebelah kiri ke not sebelah kanan tersebutPattern Phrygian Mode pada fretboard:


e|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D|-X-|---|-R-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A|-X-|---|-X-|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E|-R-|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Petunjuk R adalah root iaitu akar bagi sesuatu scale. Anda boleh memulakan scale dari fret mana sekalipun mengikut Root scale tersebut.Jika pattern ini diteruskan, ia akan menjadi:

e|-R-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B|-X-|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D|-X-|---|-R-|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A|-X-|---|-X-|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E|-R-|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Petunjuk R adalah root iaitu akar bagi sesuatu scale. Anda boleh memulakan scale dari fret mana sekalipun mengikut Root scale tersebut.Full Pattern:


+-R-|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-*

|-X-|-X-|---|-X-|---|-R-|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|

|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-R-|-X-|---|-X-|---|

|-X-|---|-R-|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|

|-X-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-R-|-X-|---|-X-|---|-X-|---|

+-R-|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-R-|-X-*
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14


|--Pattern #1---|-----Pattern #3----|----Pattern #5-----|

*********|----Pattern #2----|--Pattern #4---|************