Make your own free website on Tripod.com
Mixolydian Mode

Formula bagi mode Mixolydian adalah:

 
1  1 1/2 1  1 1/2 1  
W  W  H  W  W  H  W  

Contohnya, scale F# Mixolydian:

F#   G#   A#   B   C#   D#   E   F#
 { 1 } { 1 } {1/2} { 1 }  { 1 } {1/2} { 1 } 

*Petunjuk:{  1  } adalah nilai dari not di sebelah kiri ke not sebelah kanan tersebutPattern Mixolydian Mode pada fretboard:


e|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D|-X-|-X-|---|-R-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A|-X-|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E|---|-R-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Petunjuk R adalah root iaitu akar bagi sesuatu scale. Anda boleh memulakan scale dari fret mana sekalipun mengikut Root scale tersebut.Jika pattern ini diteruskan, ia akan menjadi:

e|---|-R-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B|---|-X-|---|-X-|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G|-X-|---|-X-|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D|-X-|-X-|---|-R-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A|-X-|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E|---|-R-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Petunjuk R adalah root iaitu akar bagi sesuatu scale. Anda boleh memulakan scale dari fret mana sekalipun mengikut Root scale tersebut.Full Pattern:


*---|-R-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-R-+

|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-R-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-X-|

|-X-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-R-|---|-X-|---|

|-X-|-X-|---|-R-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|

|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-R-|---|-X-|---|-X-|-X-|

*---|-R-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-R-+

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14


|----Pattern #1-----|--Pattern #3---|----Pattern #5-----|

*********|----Pattern #2----|----Pattern #4-----|********