Make your own free website on Tripod.com
Melodic Minor

Formula bagi Melodic Minor adalah:

 
1  1/2 1  1  1  1  1/2
W  H  W  W  H  W  H

Contohnya, scale F# Melodic Minor:

G#   A    A#   C   D   F   G   G#
 { 1 } { 1/2 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } {1/2} 

*Petunjuk:{  1  } adalah nilai dari not di sebelah kiri ke not sebelah kanan tersebutPattern Melodic Minor pada fretboard:


e|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D|---|-X-|---|-X-|-R-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A|-X-|---|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E|---|---|-R-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Petunjuk R adalah root iaitu akar bagi sesuatu scale. Anda boleh memulakan scale dari fret mana sekalipun mengikut Root scale tersebut.Jika pattern ini diteruskan, ia akan menjadi:

e|---|-X-|-R-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B|---|---|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G|---|-X-|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D|---|-X-|---|-X-|-R-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A|-X-|---|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E|---|---|-R-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Petunjuk R adalah root iaitu akar bagi sesuatu scale. Anda boleh memulakan scale dari fret mana sekalipun mengikut Root scale tersebut.Full Pattern:


e|---|-X-|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|-R-|
B|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|
G|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|-R-|---|-X-|-X-|
D|---|-X-|---|-X-|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|---|
A|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|
E|---|-X-|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|-R-|
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15