Make your own free website on Tripod.com
Harmonic Minor

Formula bagi Harmonic Minor adalah:

 
1  1/2 1  1 1/2 (1 1/2) 1/2
W  H  W  W  H  (W + H)  H

Contohnya, scale F# Harmonic Minor:

F#   G#    A   B   C#    D      F   F#
 { 1 } { 1/2 } { 1 } { 1 } { 1/2 } { 1 1/2 } {1/2} 

*Petunjuk:{  1  } adalah nilai dari not di sebelah kiri ke not sebelah kanan tersebutPattern Harmonic Minor pada fretboard:


e|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D|---|---|-X-|-R-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A|---|-X-|---|-X-|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E|---|-R-|---|-X-|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Petunjuk R adalah root iaitu akar bagi sesuatu scale. Anda boleh memulakan scale dari fret mana sekalipun mengikut Root scale tersebut.Jika pattern ini diteruskan, ia akan menjadi:

e|-X-|-R-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B|---|-X-|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G|-X-|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D|---|---|-X-|-R-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A|---|-X-|---|-X-|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E|---|-R-|---|-X-|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Petunjuk R adalah root iaitu akar bagi sesuatu scale. Anda boleh memulakan scale dari fret mana sekalipun mengikut Root scale tersebut.Full Pattern:


e|-X-|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|---|-X-|-R-|
B|---|-X-|-X-|---|---|-X-|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|
G|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|---|-X-|-R-|---|-X-|-X-|
D|---|---|-X-|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|---|
A|---|-X-|---|-X-|-X-|---|---|-X-|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|
E|-X-|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|---|-X-|-R-|
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14