Make your own free website on Tripod.com
Scale Pentatonic Minor

Formula bagi scale pentatonic minor adalah:

 
1 1/2  1  1  1 1/2  1
(W+H)  W  W  (W+H)  W

Contohnya, scale Cm pentonic:

C    D#   F   G    A#   C
 {1 1/2} { 1 } { 1 } {1 1/2} { 1 }

*Petunjuk:{  1  } adalah nilai dari not di sebelah kiri ke not sebelah kanan tersebutPattern scale pentatonic minor pada fretboard:


e|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

B|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

G|---|---|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

D|---|---|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

A|---|---|-R-|---|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|

E|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Petunjuk R adalah root iaitu akar bagi sesuatu scale. Anda boleh memulakan scale dari fret mana sekalipun mengikut Root scale tersebut.Jika pattern ini diteruskan, ia akan menjadi:

e|---|---|---|---|---|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|

B|---|---|---|---|---|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|

G|---|---|-X-|---|-R-|---|---|-X-|---|---|---|---|---|---|

D|---|---|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

A|---|---|-R-|---|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|

E|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Petunjuk R adalah root iaitu akar bagi sesuatu scale. Anda boleh memulakan scale dari fret mana sekalipun mengikut Root scale tersebut.Pattern ini adalah sama bagi semua scale pentatonic minor jika anda memulakan scale anda dari tali 5 atau tali A. Jika anda memulakan scale ini dari tali 6 atau tali E, ia akan menjadi:

e|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

B|---|---|---|---|---|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|

G|---|---|---|---|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|

D|---|---|-X-|---|-R-|---|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|

A|---|---|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

E|---|---|-R-|---|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Petunjuk R adalah root iaitu akar bagi sesuatu scale. Anda boleh memulakan scale dari fret mana sekalipun mengikut Root scale tersebut.