Make your own free website on Tripod.com
Melodic Minor

Formula bagi Melodic Minor adalah:

 
1  1/2 1  1  1  1  1/2
W  H  W  W  H  W  H

Contohnya, scale F# Melodic Minor:

G#   A    A#   C   D   F   G   G#
 { 1 } { 1/2 } { 1 } { 1 } { 1 } { 1 } {1/2} 

*Petunjuk:{  1  } adalah nilai dari not di sebelah kiri ke not sebelah kanan tersebutPattern Melodic Minor pada fretboard:


e|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

B|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

G|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

D|---|-X-|---|-X-|-R-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

A|-X-|---|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

E|---|---|-R-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Petunjuk R adalah root iaitu akar bagi sesuatu scale. Anda boleh memulakan scale dari fret mana sekalipun mengikut Root scale tersebut.Jika pattern ini diteruskan, ia akan menjadi:

e|---|-X-|-R-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

B|---|---|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

G|---|-X-|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

D|---|-X-|---|-X-|-R-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

A|-X-|---|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

E|---|---|-R-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Petunjuk R adalah root iaitu akar bagi sesuatu scale. Anda boleh memulakan scale dari fret mana sekalipun mengikut Root scale tersebut.Full Pattern:


e|---|-X-|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|-R-|

B|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|

G|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|-R-|---|-X-|-X-|

D|---|-X-|---|-X-|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|---|

A|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|

E|---|-X-|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|-R-|
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15