Make your own free website on Tripod.com
Dorian Mode

Formula bagi mode Dorian adalah:

 
1 1/2 1  1  1 1/2 1
W  H  W  W  W  H  W

Contohnya, scale F# Dorian:

F#   G#   A   B   C#   D#   E   F#
 { 1 } {1/2} { 1 } { 1 } { 1 } {1/2} { 1 }

*Petunjuk:{  1  } adalah nilai dari not di sebelah kiri ke not sebelah kanan tersebutPattern Dorian Mode pada fretboard:


e|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

B|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

G|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

D|-X-|-X-|---|-R-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

A|---|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

E|---|-R-|---|-X-|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Petunjuk R adalah root iaitu akar bagi sesuatu scale. Anda boleh memulakan scale dari fret mana sekalipun mengikut Root scale tersebut.Jika pattern ini diteruskan, ia akan menjadi:

e|---|-R-|---|-X-|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

B|---|-X-|---|-X-|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

G|-X-|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

D|-X-|-X-|---|-R-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

A|---|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

E|---|-R-|---|-X-|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Petunjuk R adalah root iaitu akar bagi sesuatu scale. Anda boleh memulakan scale dari fret mana sekalipun mengikut Root scale tersebut.Full Pattern:


+---|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-R-+

|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|

|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-R-|---|-X-|-X-|

|-X-|-X-|---|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|

|---|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|

+---|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-R-+
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14


|-----Pattern #1----|-----Pattern #3----|---Pattern #5--|

************|---Pattern #2--|-----Pattern #4----|********