Make your own free website on Tripod.com
Aeolian Mode

Formula bagi mode Aeolian adalah:

 
1 1/2 1  1 1/2 1  1 
W  H  W  W  H  W  W 

Contohnya, scale F# Aeolian:

F#   G#   A   B   C#   D   E   F#
 { 1 } {1/2} { 1 } { 1 } {1/2} { 1 } { 1 } 

*Petunjuk:{  1  } adalah nilai dari not di sebelah kiri ke not sebelah kanan tersebutPattern Aeolian Mode pada fretboard:


e|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

B|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

G|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

D|---|-X-|---|-R-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

A|---|-X-|---|-X-|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

E|---|-R-|---|-X-|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Petunjuk R adalah root iaitu akar bagi sesuatu scale. Anda boleh memulakan scale dari fret mana sekalipun mengikut Root scale tersebut.Jika pattern ini diteruskan, ia akan menjadi:

e|---|-R-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

B|---|-X-|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

G|-X-|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

D|---|-X-|---|-R-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

A|---|-X-|---|-X-|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

E|---|-R-|---|-X-|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Petunjuk R adalah root iaitu akar bagi sesuatu scale. Anda boleh memulakan scale dari fret mana sekalipun mengikut Root scale tersebut.Full Pattern:


+---|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-R-|---+

|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|

|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-R-|---|-X-|-X-|---|

|---|-X-|---|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|

|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|

+---|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-R-|---+

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15


|----Pattern #1-----|-----Pattern #3-----|----Pattern #5-----|

************|--Pattern #2---|***|---Pattern #4---|***********